MİSYON, VİZYON VE DEĞERLER
Anasayfa > MİSYON, VİZYON VE DEĞERLER

Borda Kalite, İnovasyon, Sürdürülebilirlik

Misyon

“Bor ve nadir toprak elementleri başta olmak üzere kömür ve hidrokarbon kaynaklar hariç ülkemizdeki tüm maden kaynaklarını sürdürülebilir gelişme çerçevesinde değerlendirip kurumsal bilgi birikimimizi yeni teknolojilerle destekleyerek, müşteri istek ve beklentilerine uygun, katma değeri yüksek ürünlere dönüştürüp, ülke refahına katkıda bulunmak” olarak belirlemiştir.

Vizyon

“Dünya bor kimyasalları piyasasına yön veren, bor ve diğer yeraltı kaynaklarından ayrıcalık yaratacak yeni ürün, malzeme ve eşya üreten, maden ve kimya sektöründe bilgi ve teknoloji lideri olarak kabul edilen küresel bir kuruluş olmak” olarak benimsemiştir.

Değerler

Eti Maden bor ve borlu ürünlere değer katan yaklaşımları doğrultusunda yüksek verimli ve düşük maliyetli ham maddeler üreterek tüm süreçlerinde sürdürülebilirlik ilkesini benimsemiştir.

Bu ilke doğrultusunda bor ve bor ürünleri üreten Eti Maden:

 • Yenilikçilik: Geleceğin bor ve bor ürünleri kullanıma yön verecek inovasyon odaklı çözümlerle büyümeyi devam ettirmek, geleceği yaratmak  ve  sürdürülebilir  büyümeyi  sağlamak  için  yeni  fikirleri faydaya dönüştürmek,
 • Sürekli Gelişim: Çalışma verimliliği ve yönetim sistemlerini sürekli iyileştirerek sürdürülebilirliği sağlamak,
 • Güvenilirlik: Müşteriler nezdinde ürünleri, süreçleri ve sistemleri belirlenen süre ve şartlar altında yönetebilmek,
 • Verimlilik: Süreçleri kişilerden bağımsız, israftan arındırılmış, ölçülebilir ve kontrol edilebilir hale getirmek,
 • İleri Teknoloji: Uzun vadeli teknoloji öngörüleri geliştirerek, sürdürülebilir teknoloji stratejileri hazırlamak,
 • İletişim Gücü: Örgütsel ve yönetsel faaliyetlerde doğru, güvenilir ve gerçekçi kararlar için gönüllülük ve karşılıklı anlayış yaklaşımına dayalı bilgi ve deneyim aktarımını gerçekleştirmek,
 • Müşteri Odaklılık: Doğru müşteriye doğru zamanda, doğru fiyat ile doğru teklifi yaparak en üst düzeyde hizmet vermek,
 • İş Birliği: Ortak bir amacı gerçekleştirmek ve hedeflere ulaşmak için kaynakları paylaşmak, yardımlaşmak ve birlikte çalışmak,
 • Takım Ruhu: Kurumsal sinerjiyi harekete geçiren iş yapma kültürüne sahip olmak,
 • Katılımcılık: Kararlara katılım, sorun çözme, sürekli iyileştirme ve müşteri memnuniyeti sağlanmasında tüm çalışanların gönüllü desteklerini sağlamak,
 • Çevreye Duyarlılık: Çevreye duyarlı  farklılaştırma  stratejisi  kullanarak  faaliyetleri gerçekleştirmek,
 • Sosyal Sorumluluk: Yüksek marka değeri ve sadık müşteri yaratmak için gönüllü olarak toplumsal konulara yatırım yapmak,

değerlerine sahiptir.

Genel Müdürlük
Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sk. No:1/A 06010 Etlik-Keçiören/ANKARA
Telefon
+90 (312) 294 20 00
+90 (312) 230 71 84
Kep
etimaden@hs01.kep.tr
© 2020 Eti Maden